VELKOMMEN TIL DET SMARTE KONTORET

FÅ MER UT AV DITT PAPIRLØSE KONTOR

VI HJELPER STORE- OG SMÅ BEDRIFTER TIL Å JOBBE SMARTERE

FORBEDRE- OG FORENKLE DINE MANUELLE RUTINER

VELKOMMEN TIL SMARTE SYKEHUSET

KOMPLETT PASIENTOVERSIKT MED KUN ET SØK

Velkommen til den smarte regnskaps- avdelingen

Approve-it, Nordens mest brukte system for behandling av leverandørsfakturaer

VELKOMMEN TIL KIBI

TRENGER DU NØYAKTIG INFORMASJON?

Uansett hvilken type organisasjon du jobber i, kan vi forbedre dine rutiner for håndtering av dokumenter- og virksomhetskritisk informasjon. Enten det dreier seg om elektroniske leverandørsfakturaer, generell dokumentbehandling eller effektiv tilgang til pasientinformasjon, kan vi hjelpe deg. Våre smarte løsninger forbedrer informasjonssikkerheten og reduserer dine kostnader.

VI HJELPER ORGANISASJONER MED Å JOBBE SMARTERE

 

FAKTURA-
BEHANDLING

APPROVE-IT FORBEDRER KVALITETEN OG KUTTER DINE KOSTNADER

Ved å behandle alle leverandørsfakturaer elektronisk kan du forbedre de økonomiske- og administrative prosessene, samtidig som bedriften oppnår store kostnadsbesparelser.

Du kan automatisere hele verdikjeden, fra innkjøp- til betaling. Dette innbefatter automatisk datafangst, intelligent- og fleksibel matching av fakturaer mot innkjøpsordrer samt behandling av øvrige dokumenter og informasjon, f.eks. leverandøravtaler.

VELKOMMEN TIL DEN SMARTE ØKONOMIAVDELINGEN

 

Kliniske løsninger

FORBEDRET SIKKERHET, KVALITET OG EFFEKTIVITET

Visste du at ETT søk kan gi deg umiddelbar tilgang til ALLE relevante pasientopplysninger, dokumenter, EKG-er, bilder, videoer, ultralydbilder og så videre?

Finn ut hvordan du får en fullstendig pasientoversikt som gir bedre pasientsikkerhet, pleiekvalitet og arbeidsmiljø.

VELKOMMEN TIL DET SMARTE SYKEHUSET

 

INFORMASJONS-
BEHANDLING

VELKOMMEN TIL DET SMARTE KONTORET

Hva med å si farvel til papirarkivgenerasjonen og ta i bruk et papirløst kontormiljø der innkommende dokumenter lagres sikkert, deles enkelt og er tilgjengelig med et tastetrykk?
Tenk deg en verden der du har umiddelbar tilgang til driftskritisk informasjon når avgjørelser må tas øyeblikkelig – alt tilgjengelig hele tiden.

VELKOMMEN TIL DET SMARTE KONTORET

 

KIBI ON YOUTUBE

MOVIE TIME
Korte filmsnutter som viser hva vi gjør
more film

N.I.C.E

img2/frame]
Ny mening med ordet NICE
Vi støtter Unicef and Sustainable Seas. Les mer om våre løfter.
more

News

NEW WHAT'S UP 350x194
Velkommen til KIBI sin nyhetsoversikt.

Historikk og nyheter!

more